eylmuhendislik

EYLMühendislik

Kentsel Dönüşüm Şartları

İletişim

kentsel dönüşüm şartları

Kentsel dönüşüm, yaşlanmış veya afet riski taşıyan binaların yenilenerek modern ve güvenli yapıların oluşturulmasıdır. Kentsel dönüşümün temel hedefi, doğal afetlerdeki zararları en aza indirgemektir. Bu sebeple, riskli yapılar belirlendikten sonra, kentsel dönüşüm şartları sağlandığında hızla harekete geçilmelidir.

Riskli Yapı Tespiti Nedir?

Yapıların kentsel dönüşüm programına alınabilmesi için öncelikle riskli yapılar belirlenmelidir. Bu süreçte, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar, binanın taşıyıcı sistemi ve zemininin yönetmeliklere uygunluğunu değerlendirir. Hazırlanan Riskli Yapı Tespit Raporu, ilgili belediye veya bakanlıkça onaylandıktan sonra, bina kentsel dönüşüm yasası kapsamına alınır.

Riskli yapıların belirlenmesi için, kat maliklerinden biri bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum veya kuruluşlardan riskli yapı tespit raporu alır ve bu raporu ilgili idareye sunar. Raporun onaylanmasıyla birlikte bina resmen kentsel dönüşüm programına dahil edilir; bundan sonraki adımlar için ise hak sahiplerinin çoğunluğunun onayı gereklidir.

Kentsel Dönüşüm Şartları Nelerdir?

Kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesi için belirlenmiş olan kriterler, öncelikle bir uzman tarafından riskli yapıların belirlenmesini gerektirir.

Bu tespit, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yetkilendirdiği kuruluşlar tarafından yapılır.

Lisanslı bir kuruluş tarafından hazırlanan Riskli Yapı Tespit Raporu, ilgili makam tarafından onaylandıktan sonra binanın riskli olduğu tapu kaydına işlenir.

Tapu müdürlüğü, kentsel dönüşüm kriterlerine uygun olan yapıların kat maliklerine bildirim yapar. Her kat malikinin, bildirimin ardından 15 gün içinde onaylı riskli yapı tespit raporuna itiraz etme hakkı vardır.

İtirazlar, üniversitelerin ilgili bölümlerinden gelen öğretim üyeleri ve bakanlık yetkililerinden oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilir.

Komisyonun kararı kat maliklerine bildirilir. Binanın riskli olduğu komisyon tarafından da onaylandıktan sonra, kat malikleri üçte ikilik çoğunlukla yıkım ve yeniden yapım kararı almak zorundadır.

Kat malikleri, 15 günlük itiraz süresini kullanmadıklarında rapor kesinleşir ve yapının kentsel dönüşüm kriterlerini sağladığı kabul edilir.

Sonrasında, kat maliklerinin mülklerinin değerini ölçmeleri önerilir, bu görevi ise Sermaye Piyasası Kurulu üstlenir.

Yapının riskli olduğunun belirlenmesiyle birlikte, kat malikleri üçte ikilik çoğunlukla müteahhit firması seçmek zorundadır.

Müteahhit ile yapılan anlaşmanın ardından, yıkım ruhsatı çıkarılarak işlemler başlatılır. Daha güvenli bir gelecek için yapınızı Teslim edebileceğiniz yel mühendislik Kentsel Dönüşüm ile iletişime geçebilirsiniz.

Diğer Haberler

Home
Account
Cart
Search