eylmuhendislik

EYLMühendislik

Kentsel Dönüşüm Projeleri

İLETİŞİM

kentsel dönüşüm projeleri

Kentsel dönüşüm, şehrin büyük bir bölümünde veya önemli bir kısmında belirlenen risklerin yeniden yapılandırılması anlamına gelir. Ancak, bu süreçte sistematik bir yaklaşım önemlidir. Aksi halde, inşaat çalışmaları sırasında çevreye ciddi zararlar verilebilir. Kentsel dönüşüm kararı alınan bölgelerde, projeler hazırlanarak yenileme süreci daha düzenli bir şekilde yürütülür. Firmamız, uzman kadrosuyla kentsel dönüşüm, yapı güçlendirme, deprem testleri ve proje hazırlama gibi hizmetler sunmaktadır.

Kentsel Dönüşüm Projeleri Oluşturulmasındaki Amaç Nedir?

Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle ciddi deprem riski altındadır.

17 Ağustos 1999 depreminde resmi kayıtlara göre büyük bir can kaybı yaşanmıştır. Bu felaket, yapıların depreme hazırlıksızlığıyla ilişkilendirilmektedir.

Bu sebeple, kentsel dönüşüm projeleri ülkemizde bir zorunluluk haline gelmiştir.

Riskli yapıların acilen yenilenerek güvenli hale getirilmesi gerekmektedir. Kentsel dönüşüm projelerinin temel amacı, doğal afetlerde kayıpları minimize etmektir.

Projeler Nerelerde ve Nasıl Uygulanır?

Dönüşümün odak noktası insanın yaşam kalitesini artırmaktır, bu nedenle kentsel dönüşüm sadece hasarlı yapılarla sınırlı değildir.

Düşük kaliteli ve standartları karşılamayan binalar da dönüşüm kapsamına alınır. Kentsel dönüşüm projeleri, konutlar, okullar, iş yerleri gibi yaşam alanlarını içeren kapsamlı bir kent planlamasıyla tasarlanır.

Öncelikle yapıları güçlendirme yöntemleri denenir, ancak bu yöntemle kurtarılamayan yapılar için kentsel dönüşüm uygulanır.

Yerinde Dönüşüm Nedir?

Yerinde dönüşüm, kentsel dönüşümün bir parçası olarak riskli olan her türlü yapıyı yıkıp, aynı arazi üzerinde belediyenin belirlediği imar koşullarına uygun olarak yeniden inşa etme işlemidir.

Kentsel dönüşüm alanlarında ilk tercih edilen yöntem yerinde dönüşümdür, ancak her zaman bu yöntem uygun olmayabilir.

Yerinde dönüşüm uygulanamayan alanlar için kentsel dönüşüm projeleri kapsamında rezerv alanlar belirlenir.

Bu alanlar, dönüşüm yapılacak bölgelere yakın ve uygun bir şekilde seçilmelidir. Ayrıca, yeni yapılaşmaya uygun olmalı ve kamu mülkiyeti olmalıdır.

Bu alanlar aynı zamanda uygun zemin koşullarına sahip olmalıdır, çünkü depreme karşı dayanıklı yapılar oluşturmak için kentsel dönüşüm bu koşullara göre planlanmalıdır.

Kentsel Dönüşüm Projeleri Neden Önemlidir?

Kentsel dönüşüm projeleri, kentsel dönüşüm sürecinin düzenli bir şekilde ilerlemesi için son derece kritiktir. Aynı zamanda, yeni yapılacak binaların sağlamlığı ve bu durumun yetkililer tarafından belirlenmesi, projenin amacına ulaşması için büyük bir önem arz etmektedir.

Diğer Haberler

Home
Account
Cart
Search