eylmuhendislik

EYLMühendislik

İmar Barışı Hizmeti ve Önemi

Türkiye’de kentsel dönüşüm ve imar konuları son yıllarda büyük önem kazanmıştır. Şehirlerin hızla gelişmesi ve nüfusun artmasıyla birlikte, mevcut yapı stokunun uygun olmayan şartlarda olması, imar sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Bu sorunların çözümünde ise hükümetlerin ve özel sektörün birlikte çalışması gerekmektedir. EYL Mühendislik, bu bağlamda imar barışı hizmeti sunarak, vatandaşların imar sorunlarını çözme sürecine destek olmaktadır.

İmar barışı, Türkiye’de 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında gerçekleştirilen bir düzenlemedir. Bu düzenleme ile kaçak veya ruhsatsız yapıların kayıt altına alınması ve belirli bir bedel karşılığında yasal hale getirilmesi sağlanmaktadır. EYL Mühendislik, bu sürecin tüm aşamalarında danışmanlık hizmeti sunarak, vatandaşların başvuru sürecini kolaylaştırmakta ve yasal prosedürler konusunda bilgilendirmektedir.

Firmaların imar barışı hizmeti sunması, vatandaşlar için birçok avantajı beraberinde getirmektedir. Öncelikle, kaçak yapılarını kayıt altına alarak yasal hale getiren vatandaşlar, gelecekte oluşabilecek cezai durumların önüne geçmiş olurlar. Ayrıca, yapılarını resmileştirerek tapu sorunlarını çözen kişiler, mal varlıklarını güvence altına almış olurlar. Bu sayede, taşınmaz malların değeri artar ve yasal güvence altında olmaları sebebiyle satış veya devir işlemleri daha kolay gerçekleştirilebilir.

EYL Mühendislik‘in imar barışı hizmetinde sunduğu danışmanlık hizmeti, vatandaşların süreci doğru bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmaktadır. İlk olarak, firmadan uzmanlar tarafından yapılan saha incelemesi ile kaçak veya ruhsatsız yapıların durumu tespit edilir. Daha sonra, gerekli belgelerin hazırlanması ve başvuru sürecinin takibi konusunda vatandaşlara destek sağlanır. Başvurunun onaylanmasıyla birlikte, yapı sahipleri yasal belgelere sahip olurlar ve kaçak yapılarını yasal hale getirmiş olurlar.

imar barışı

İmar barışı hizmetinin önemi, sadece vatandaşlar için değil, aynı zamanda şehir planlaması ve kentsel dönüşüm açısından da büyük bir öneme sahiptir. Kaçak yapılaşmanın önlenmesi ve mevcut yapı stokunun düzenlenmesi, şehirlerin planlı bir şekilde gelişmesini sağlar. Ayrıca, yapıların güvenliği ve sağlık standartlarına uygun hale getirilmesiyle birlikte, afet risklerinin azaltılması da mümkün olur. Bu sayede, şehirlerin yaşanabilirliği artar ve vatandaşların yaşam kalitesi yükselir.

EYL Mühendislik, imar barışı hizmeti ile sadece danışmanlık yapmakla kalmaz, aynı zamanda vatandaşların mevcut yapılarını güvenli hale getirmelerine de yardımcı olur. Gerekli teknik incelemelerin yapılması ve yapısal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi konusunda uzman ekibi ile birlikte hareket ederler. Bu sayede, vatandaşlar yapılarını hem yasal hale getirirler hem de güvenli bir şekilde kullanabilirler.

Sonuç olarak, EYL Mühendislik’in imar barışı hizmeti, Türkiye’deki kentsel dönüşüm sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. Firmaların sunduğu danışmanlık hizmeti sayesinde, vatandaşlar imar sorunlarını çözme sürecinde desteklenir ve yapılarını yasal hale getirme imkanı bulurlar. Bu sayede, şehirlerin planlı bir şekilde gelişmesi ve yaşanabilirliğinin artması sağlanır.

Home
Account
Cart
Search