eylmuhendislik

EYLMühendislik

İmar Affı Nedir?

İletişim

İmar affı kanunu kaçak, ruhsatsız, iskansız projesine ve imara uygun olmayan ev, işyeri yani her türlü bina, kooperatif ve gecekondunun kayıt altına alınarak vatandaş ile devlet arasındaki mülkiyet sorununu kalıcı olarak çözüme kavuşması amacı ile yürürlüğe girmiştir. İmar affından tamamen kaçak veya bir bölümü kaçak ev, işyeri, bina, kooperatif  hak sahipleri yararlanabildiği gibi hazine veya belediye arazisi üzerine kaçak olarak yapılmış binalar, gecekondularda yararlanabilmektedir. İmar Affından Yararlanmak için hak sahiplerinin Eyl Mühendislik İMAR AFFI’ e başvuruda bulunması yeterlidir. Peki, imar affı nedir?

İmar Affı

İmar Affı Nedir? & İmar Affının Yararları Nelerdir?

İmar affı nedir MERAK EDİYORSANIZ SORUNUZU YANITLAYALIM. İmar affından yararlanan hak sahipleri belediyelerin ve kurumların sağlamış oldukları elektrik, su, doğalgaz ve diğer alt yapı hizmetlerinden resmi olarak yararlanabilecekler; bu kaçak yapılar için hak sahipleri hakkında açılmış tüm davalar düşecek; Ayrıca imar affından yararlanan kişilere verilen tüm idari para cezaları İPTAL olacak; hak sahiplerinin kaçak, ruhsatsız, iskansız işyeri ve evleri için idarece verilmiş yıkım kararı da İPTAL olacaktır. İmar affından kat mülkiyetli gayrimenkul sahipleri de yararlanabilecektir.

Hazine ve Belediye arazileri üzerindeki kaçak bina sahiplerinin Eyl Mühendislik İMAR AFFI’ na başvurmaları halinde tüm İmar affı süreçleri eyl mühendislik tarafından yürütülüp sonuçlandırılacaktır. Bakanlığa gerekli başvuruların yapılması ile İmar Affına giren binalarınızın üzerinde bulunduğu Hazine veya Belediye’ ye ait arsaların size satışını sağlanır. Hak sahiplerinin talep etmesi halinde eyl mühendislik eski depreme dayanıksız binalarını güçlendirme yaparak depreme güvenli hale getiri yine hak sahiplerinin talebi ile eski binalarını Kentsel Dönüşüm’ e sokularak mevcut imara uygun yeni, depreme dayanıklı, iskanlı yeni ev, işyerlerine kavuşacaklardır. Tüm süreçte eyl mühendislik İMAR AFFI uzman personeli ile YANINIZDA.

Kooperatiflerin imara, ruhsata, projesine aykırılıkları nedeni ile kat mülkiyet tapuları bulunmayan hak sahipleri evlerini, işyerlerini Kredili Alım Satım yapamamakta ve/veya gayrimenkullerini değerinin altında satmaktadırlar. eyl mühendislik İMAR AFFI olarak Uzman Kadromuz ile Kooperatiflerin TÜM İmar, Ruhsat ve Tapu Problemlerini çözüme kavuşturup; kooperatifin kat mülkiyet tapularını çıkarıyoruz. Böylece hak sahipleri kat mülkiyetli ev ve işyerlerine kavuşup; gayrimenkullerini gerçek değerinde ve kredili alım satım imkanına kavuşmuş olurlar.

İmar Affı Nedir? İmar Affının Amacı Nedir?

İmar Affı Kanunu esas amacı mevcut kaçak, ruhsatsız, projesine ve imara aykırı ev, işyeri, bina, kooperatif hak sahipleri imar affı başvurusu ile kayıt altına alınarak tüm bu binaların hukuki ve alt yapı problemlerini çözmektir. Ayrıca arsa tapulu gayrimenkullerin tapuları imar affı ile kat mülkiyet tapuya dönüşerek bu gayrimenkuller kredi ile satılmasının önünü açılacak böylece mülkün değeri de arttırarak ekonomiye katkı sağlanacaktır.

BelediyeHazine arazilerindeki binaların hak sahipleri Eyl Mühendislik İMAR AFFI ile anlaşmaları halinde bu tür binalar İmar Affından yararlandırılıp sonrasında eyl mühendislik’ in çalışmaları neticesinde binaların üzerinde bulunduğu Belediye ve Hazine arazilerinin satışı gerçekleştirilecektir. Hak sahiplerin talebi ile eyl mühendislik İMAR AFFI tarafından bu eski binaları güçlendirilerek Depreme Güvenli hale getirilir veya talepleri ile eski binaları Kentsel Dönüşüme sokularak iskanlı, depreme dayanıklı yeni binalarının inşaatı yapılıp; hak sahiplerine ev ve işyerleri teslim edilecektir.

İmar Affından Nasıl Yararlanırım?

Ruhsatsız, projelerine uygun olmayan, ev, işyeri, bina, kooperatifiniz için İmar Affından yararlanmak amacı ile eyl mühendislik İMAR AFFI na başvuruda bulunmanız yeterlidir. eyl mühendislk İMAR AFFI Uzman Ekibi imar affından yararlanmak istediğiniz ev, işyeri, binanız için beyanlarınızı dikkate alarak gerekli tespitleri yapıp; İmar Affı Başvuru Evraklarınızı, Projenizi, Dosyanızı hazırlar. İmar Affı için ilgili sistemden  Yapı Kayıt Belge başvurunuz yapılır, yapılan başvuru üzerine çıkan Yapı Kayıt Bedelinin ödenmesi ile gayrimenkulünüze ait Yapı Kayıt Belgesi çıkarılır. İmar Affı kapsamında alınan Yapı Kayıt Belgesi ilgili idareye de bildirilmesi ile eviniz, işyeriniz, binanız İmar Affı kapsamına girer.

Yapı Kayıt Belgesinin alınmasından sonra binanınız Projesi çizilir, Zemin Tespit Belgesi hazırlanır diğer tüm resmi belgeler ile Tapuya yapılan başvuru sonrası Tapu tarafından belirlenen Resmi Ödemeler yapıldıktan sonra gayrimenkullerinizin Kat Mülkiyet Tapusu çıkarılır.

Tüm İmar Affı sürecinde eyl mühendislik İMAR AFFI olarak baştan sona sizin yanınızdayız. Uzmanlarımız imar affı süreci boyunca her aşamada imar affı dosyanız hakkında sizi bilgilendirecek, dosyanızın idareden onayını alıp; ev, işyeri, bina, kooperatifiniz için İmar Affından yararlanmanızı sağlayacaktır.

İmar Affından Nasıl Yararlanırım?

İmar affı nedir? Ödemeniz gereken tutar nedir? İmar Affı için ödemeniz gereken Yapı Kayıt Belgesi Bedeli;  ev, işyeri, binanızın bulunduğu arsanın Emlak Vergisine Tabi Değeri ile Binanın Çevre Şehircilik Bakanlığınca belirlenen bina yapım maliyetinin toplamının “Arsa Rayiç Bedeli +  Bina İnşaat ( Yapım) Bedelinin”  %3 ila %5 idir. Ev, konut, meskenlerde İmar Affı Yapı Kayıt Bedeli Oranı %3 olup işyeri ve benzeri ticari amaçla kullanılan yapılar için İmar Affı Yapı Kayıt Bedeli Oranı %5’ dir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İmar Affı Yapı Kayıt Belgesi Bedeli kapsamında Bina İnşaat Yapım Bedeli m2 birim Fiyatları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Bu m2 Fiyatları Yeni İmar Affı Yönetmeliği ile Güncellenecektir.

1) Tarımsal amaçlı basit binalar için 200 TL/ m2

2) 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için 600 TL/m2

3) 3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları için 1000 TL/m2

4) 8 ve daha yüksek katlı binalar için 1600 TL/m2

5) Lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane, otel ve benzeri yapılar 2000 TL/m2

6) Enerji üretim tesisleri için 2.000.000 TL/MW

7) İskele, liman, tersane için 1500 TL/m2

8) İstinat duvarı, dolgu alanı, havuz, spor sahaları ile bina niteliğinde olmayan yapılar için 150 TL/m2

Örnek İmar Affı Yapı Kayıt Bedeli Hesabı

200m2 arsa içerisinde ruhsatsız, iskansız 3 katlı her katı 100m2 toplam 300m2 binanız olduğunuz düşünelim.

200m2 Arsanızın Emlak Rayiç Değeri ( Vergiye Tabi Olan)  100.000 TL  olsun,

300m2 Bina İnşaat (Yapım) Bedeli ise 300 m2 x 1000 TL/m2 = 300.000 TL dir.

Arsa Rayiç Değeri ile Bina İnşaat (Yapım) Bedeli toplamı = 100.000 TL + 300.000 TL = 400.000 TL dir.

Eğer Binanız Ev, Konut, Mesken ise İmar Affı Yapı Kayıt Bedeli %3 olup;

İmar Affı Yapı Kayıt Bedeli = 400.000 TL x %3 = 12.000 TL  dir.

Eğer Binanız İşyeri, Fabrika, İmalathane   ise İmar Affı Yapı Kayıt Bedeli Oranı %5 olup;

İmar Affı Yapı Kayıt Bedeli = 400.000 TL x %5 = 20.000 TL dir.

İmar Affı Yapı Kayıt Bedeli TEKTAŞ İMAR AFFI Teknik Personelince hesaplanmakta ve Tüm İmar Affı işlemleriniz titizlikle sizin adınıza yürütülmektedir.

İmar Affında Belediye ve Hazine Arazisi Üzerindeki Binaların Durumu Ne Olacak?

İmar affı nedir sorunuzu yanıtladık sonra bu sorumuza geçebiliriz. İmar affından yararlanmak istediğiniz binanız Belediye, Hazineye ait arsa üzerinde ise İmar Affından yararlanmak için eyl mühendislik İMAR AFFI na yapacağınız başvuru ile Uzmanlarımız binanız için gerekli çalışma ve tespitleri yaparak İmar Affı Başvuru Evrakları ile Dosyanızı hazırlayıp; İmar Affı başvurunuzu yapar; başvuru sonrası belirlenen Yapı Kayıt Bedelinin ödemesinden sonra Belediye, Hazine arazisi üzerindeki binanız için Yapı Kayıt Belgeniz çıkarılır.

eyl mühendislik İMAR AFFI imar affına girmiş binanızın bulunduğu Belediye, Hazineye ait ARSANIN SATIŞI için gerekli çalışmaları tamamlayıp; ARSA SATIŞINI gerçekleştirir.

Hak sahiplerinin talebi ile eyl mühendislik İMAR AFFI eski binanızı depreme karşı güçlendirebilir veya kentsel dönüşüm kapsamında mevcut imara göre eski binanızı yıkıp imara uygun, iskanlı, depreme dayanıklı olarak yeni binanızı yapıp yeni ev, işyeri tapularınız teslim edilir. İmar Affı kapsamında Kamu arazi satışları Sosyal Donatılar için tahsis edilmiş Hazine arazilerini KAPSAMAMAKTADIR.

Tüm bu süreçlerde eyl mühendislik İMAR AFFI uzman personeli sizin yanınızda olacak, tüm süreç sizinle beraber yürütülecek ve sonuçlandırılacaktır. Tüm bu süreçler imar affı nedir sorunuza yanıt verir.

İmar Affı Nedir? İmar Affından Hangi Binalar Yararlanamaz?

İmar Affı Kanunundan  ruhsatsız, kaçak, iskansız ev, işyerleri, binalar YARARLANAMAZ. Buna ek olarak İmar Affı kanunu son bölümünde belirtildiği üzere İstanbul Boğaziçi Öngörünüm Alanları, İstanbul Tarihi Yarımada (Sultanahmet, Süleymaniye, Topkapı Sarayı çevresi) ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanında bulunan yapılar İmar Affından YARARLANAMAZ.

Tüm bu süreçlerde eyl mühendislik İMAR AFFI uzman personeli sizin yanınızda olacak, tüm süreç sizinle beraber yürütülecek ve sonuçlandırılacaktır.

eyl mühendislik İMAR AFFI imar affına girmiş binanızın bulunduğu Belediye, Hazineye ait ARSANIN SATIŞI için gerekli çalışmaları tamamlayıp; ARSA SATIŞINI gerçekleştirir. Hak sahiplerinin talebi ile eyl mühendislik İMAR AFFI eski binanızı depreme karşı güçlendirebilir veya kentsel dönüşüm kapsamında mevcut imara göre eski binanızı yıkıp imara uygun, iskanlı, depreme dayanıklı olarak yeni binanızı yapıp yeni ev, işyeri tapularınız teslim edilir. İmar Affı kapsamında Kamu arazi satışları Sosyal Donatılar için tahsis edilmiş Hazine arazilerini KAPSAMAMAKTADIR.

Tüm bu süreçlerde eyl mühendislik İMAR AFFI uzman personeli sizin yanınızda olacak, tüm süreç sizinle beraber yürütülecek ve sonuçlandırılacaktır. Tüm bu süreçler imar affı nedir sorunuza yanıt verir.

İmar Affı Nedir? İmar Affı Hangi Binaları Kapsar?

İmar affı nedir? Yukarıda belirtilmiş imar affına girmeyen binalar hariç; projesiz, kaçak, imara ve projesine uygun olmayan tüm binalar İmar Affından yararlanarak İmar Affı avantajlarından yararlanabilir.

Tüm bu süreçlerde eyl mühendislik İMAR AFFI uzman personeli sizin yanınızda olacak, tüm süreç sizinle beraber yürütülecek ve sonuçlandırılacaktır. İmar affı nedir sorunuzu bu şekilde cevaplandırabiliriz.

Diğer Haberler

Home
Account
Cart
Search