eylmuhendislik

EYLMühendislik

EYL Mühendislik: Güçlendirme Projelerinde Profesyonel Çözümler

EYL Mühendislik, yapıların deprem dayanımının değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi süreçlerinde uzmanlaşmış, köklü bir mühendislik firmasıdır. Kamu ve özel sektöre ait binaların mevcut mimari elemanlarının güncel standartlara uygun şekilde projelendirilmesi ve güçlendirilmesi konularında geniş bir deneyime sahip olan firmamız, müşterilerine güvenilir ve kapsamlı çözümler sunmaktadır.

Güçlendirme projeleri, binaların taşıyıcı sistemlerinin bir bütün olarak veya belirli elemanlar bazında güçlendirilmesini içerir. Bu projelerin hazırlanması aşamasında EYL Mühendislik, en son teknoloji ve mühendislik prensiplerini kullanarak, yapıların deprem dayanımını yeterli düzeye ulaştırmayı hedefler.

İşte bu sürecin detayları ve firmamızın sunmuş olduğu hizmetler:

1. Mevcut Yapının Analizi:

Binanın taşıyıcı sistem özelliklerinin belirlenmesi ve yapı önce düşey yüklere, daha sonra deprem etkisine göre analiz edilmesi gerekmektedir. Bu aşamada, 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY) kullanılarak yapılan analizler, binanın deprem performansını belirlemek için kritik öneme sahiptir. EYL Mühendislik, kabul görmüş bilgisayar yazılımları kullanarak yapılan analizler sonucunda elde edilen verileri raporlayarak, müşterilerine anlaşılır bir şekilde sunmaktadır.

2. Güçlendirme Projesinin Hazırlanması:

Firma, yapılan tahkik hesapları sonucuna göre yapının deprem dayanımının yeterli düzeye ulaştırılması için taşıyıcı sistemin güçlendirilmesi için güçlendirme projelerini hazırlar. Bu projeler, temel takviyesi ve gerekmesi halinde zemin iyileştirmeye ilişkin detayları içermektedir. Güçlendirme projeleri, teknik bakımdan geçerli ve bölge şartlarına uygun olacak şekilde tasarlanır. Ayrıca, yapıların mimari işlevlerine en az müdahale içerecek tarzda projelendirilirken, yönetmeliklerin öngördüğü güvenlik standartlarına ve ekonomik olma prensibine uygunluk gözetilir.

3. Karar Alma Süreci:

Yapılan analizler sonucunda elde edilen veriler değerlendirilir ve mevcut haliyle korunması, takviye edilmesi veya yıkılması gibi alternatifler değerlendirilir. EYL Mühendislik, müşterilere bu alternatifler hakkında detaylı bir şekilde bilgi verir ve maliyet unsurlarını da içeren gerekçeleriyle birlikte sunar.

4. Güçlendirme ve Onarım Detayları:

Güçlendirme ve onarım detayları, her bir bina ve eleman bazında ayrı ayrı düzenlenir ve kesinlikle tip detaylarla yetinilmez. EYL Mühendislik, profesyonel mühendislik kuralları çerçevesinde yeterli ayrıntıda, anlaşılabilir ve uygulanabilir biçimde çizimler hazırlar.

Sonuç olarak, EYL Mühendislik, güçlendirme projelerinde müşterilerine en üst düzeyde kalite, güvenilirlik ve profesyonellik sunmayı taahhüt eder. Her bir proje, titizlikle planlanır ve uygulanır, böylece yapıların güvenliği ve dayanıklılığı sağlanır.

Home
Account
Cart
Search